International Church Reform network

priest and reform-movements working together

Letter to Polish Bishops (Polish)

 

ICRN

c/o St. Francois

26 Avoca Avenue

Blackrock A94Y1X3

County Dublin, Irlandia

 

 

26 września 2019 r.

 

Arcybiskup Stanisław Gądecki

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6

01-015 Warszawa

e-mail: skep1@episkopat.pl

 

Ekscelencjo,

 

piszemy do Jego Ekscelencji jako przedstawiciele International Catholic Reform Network (ICRN, Międzynarodowa Sieć na Rzecz Reformy Kościoła Katolickiego), obradujący w Warszawie w dniach 22-27 września 2019 r. Sieć ICRN została założona w 2012 r. w celu gromadzenia najlepszych praktyk społeczności na całym świecie, aby Kościół stał się gościnny i włączający, aby odzwierciedlał naukę Ewangelii i aby żył nią, przynosząc Królestwo Boże naszemu targanemu niepokojem światu.

Przedstawiciele pięciu kontynentów zebrani podczas obrad ze smutkiem słuchali o niezgodzie pomiędzy polską społecznością LGBT a hierarchią kościelną w Polsce.

Dowiedziawszy się, że biskup Wiesław Mering bronił prof. Aleksandra Nalaskowskiego, który nazwał osoby LGBT „wędrownymi gwałcicielami”, uznaliśmy, że postąpił w sprzeczności z Katechizmem Kościoła Katolickiego, który nakazuje traktować osoby homoseksualne „z szacunkiem, współczuciem i delikatnością” (paragraf 2358).

Marsze Równości zorganizowane w tym roku w Warszawie, Gdańsku, Białymstoku i Poznaniu były okazją, by polscy biskupi Kościoła Katolickiego wykazali się wrażliwością duszpasterską wobec osób LGBT. Zamiast tego arcybiskup Tadeusz Wojda z Białegostoku nazwał Marsze Równości dyskryminacją wobec katolików. Taka retoryka napędzała, a być może nawet wznieciła, ataki z użyciem kamieni i petard oraz wulgarne obelgi wobec uczestników marszu w Białymstoku.

Pragniemy przypomnieć polskim biskupom o stanowisku Kongregacji Nauki Wiary z 1986 r., w którym mowa o tym, że „jest godne ubolewania, że osoby homoseksualne były i są wciąż przedmiotem złośliwych określeń i aktów przemocy. Podobne zachowania zasługują na potępienie ze strony pasterzy Kościoła, gdziekolwiek miałyby one miejsce” (List do Biskupów Kościoła katolickiego o duszpasterstwie osób homoseksualnych).

Byliśmy zaszokowani dowiadując się, że krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski wykorzystał okazję 75. rocznicy Powstania Warszawskiego do tego, by poniżyć osoby LGBT mówiąc, że co prawda „czerwona zaraza już po naszej ziemi nie chodzi”, ale że pojawiła się nowa zaraza, „nie czerwona, ale tęczowa”, oraz że Polskę toczy tęczowa choroba. Takie wypowiedzi nie cechują się szacunkiem wobec ludzi, którzy byli i są przedmiotem dyskryminacji i nietolerancji ze strony społeczeństwa.

Prosimy Jego Ekscelencję, by wezwał polskich biskupów do postępowania zgodnie z watykańskim zaleceniem, że „godność każdej osoby powinna być zawsze szanowana w słowach, czynach i w prawodawstwie” oraz że „powinni zatroszczyć się o poparcie przy pomocy dostępnych środków rozwoju specjalistycznych form duszpasterstwa osób homoseksualnych” (List do Biskupów Kościoła katolickiego o duszpasterstwie osób homoseksualnych).

 

Z wyrazami szacunku,

 

Jeannine Gramick, SL        Martha Heizer               Colm Holmes

New Ways Ministry, USA    We Are Church Austria  We Are Church International

Gramick@verizon.net       Martha@Heizer.at        ColmHolmes2020@gmail.com

 

 

Do wiadomości:

 

Biskup Wiesław Mering

kuria@diecezja.wloclawek.pl

Arcybiskup Tadeusz Wojda

sekretarz@archibial.pl

 

Arcybiskup Marek Jędraszewski

sekretariat@diecezja.krakow.pl

%d bloggers like this: